Mr. Neeraj Kumar Srivastava

2020-2022

Mr. S. V. Bhave

2018-2020

Mr. B. Soundararajan

2016-2018

Mr. Amit Saraogi

2014-2016

Dr. Dinesh Bhosale

2012-2014

Mr. B. S. Yadav

2010-2012

Mr. C. V. Rao

2008-2010

Mr. C. Vasanthkumar

2006-2008

Mr. Bharat Tandon

2004-2006

Mr. A. R. Subbarao

2002-2004

Mr. R. C. Chadha

2000-2002

Dr. S. V. Vaidya

1998-2000

Dr. S. L. Anaokar

1996-1998

Mr. P.S. Nandakumar

1994-1996

Mr. Anand Menon

1992-1994

Mr. P.S. Lunkad

1990-1992

Mr. C.V. Narsimhan

1988-1990

Mr. M. K. Dattaraj

1986-1988

Mr. A. Abraham

1984-1986

Mr. B. Bhakthavathsal

1983-1984

Mr. N.B. Godrej

1981-1983

Dr. N. Satapathy

1979-1981

Mr. C. Murugesan

1977-1979

Mr. A. B. Godrej

1976-1977

Mr. Lachhibhai J. Tanna

1972-1976

Mr. M. K. Ramchandran

1968-1972

Mr. G. V. Sirur

1967-1968


111, Mittal Chamber, 11th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021
Phone Number :

+91-22-2202 6103

Email Id :

admin@clfma.org

Hit Counter